Inloggen

Resultaten

Op deze pagina vind je de resultaten van onderzoeken.

Resultaten - Evaluatie huurderspanel

Onlangs bestond het huurderspanel één jaar en hebben we onze panelleden gevraagd hoe zij vinden dat het gaat.
Hoe tevreden zijn jullie over het huurderspanel, de onderzoeken en het delen van resultaten op korte en lange termijn?
Bekijk direct de resultaten door te klikken op onderstaande button.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek

 

 

Resultaten - Hoe wil je in de toekomst wonen?

Bekijk hier welke kenmerken van een gebouw met (on)zelfstandige woningen en gedeelde voorzieningen het meeste aanspreken. Het gaat hier bijvoorbeeld over fysieke kenmerken van het gebouw, maar ook over het type bewoners. Welke voorzieningen zijn populair om te delen met medebewoners en welke niet? Je antwoorden helpen ons bij de (her)ontwikkelingen van woningen en buurten.

Bekijk hier de resultaten van het onderzoek

Resultaten - Hoe reis je nu en in de toekomst?

Kortgeledensteldenwij jullie vragen overhoeje nu reist en wat je verwachtingen voor de toekomst zijn op het gebied van mobiliteit.Samen met738anderehuurders uit het panelheb jeons geholpendoorhet invullen van de vragenlijst.Bedankt! 

 • 68% van de groep heeft minimaal een autoen 85% minimaaleen fiets.Van de groep met een auto vindt ruim 60%het hebben van een auto erg belangrijk.
 • Op dit moment zijn er nog vrij weinig elektrische autos. Slechts 1%van de autos die bij de groep in bezit zijn,is elektrisch.De dure aanschaf is de meest genoemde reden om geen elektrische auto te rijden.
 • Wel denkt ongeveer 25% van de groep dat het waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk is dat zij over 5 tot 10 jaar een elektrische autorijdt.Het meest genoemde voordeel is:eenelektrische auto is betervoor het milieu.
 • Ongeveer80%van de groep is in ieder geval een beetje bekend met het concept Deelmobiliteit. Van deze groep geeft21% aan hier weleens gebruik van de maken.
 • Vooralmensen uit de groep die nu al gebruik maken van deelmobiliteit geven aan dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze dit ook in de toekomst (vaker) gaandoen(43%).Zorgen over de beschikbaarheid van de deelauto/-fiets/-scooter zijn de meest genoemde reden om geengebruik te maken van deelmobiliteit na de bewuste keuze om liever zelf een auto, fiets of scooterte bezitten.
 • Tot slotvroegenwewelke voorzieningen de groep belangrijk vindtbij een eventuele verhuizing.De drie meest genoemde keuzes door de groep zijn: eigen of genoeg parkeerplaatsen, OV op loopafstand en een goede fietsenstalling.

 

Dit zijn belangrijke inzichten voor ons! Jullie antwoorden helpen ons om de behoefte van onze huurders voor (toekomstige) stallingsmogelijkheden voor autos, fietsen en andere vervoermiddelen te kennen en te weten hoe onze huurders kijken naar ontwikkelingen zoals elektrisch rijden en deelmobiliteit. De komende tijd gaan wij met de hulp vandezeresultatenaan de slag.Nogmaals bedankt voorjetijd en graag tot een volgend onderzoek! 


 

 


Resultaten - Website Ben op zoek

Kortgeleden stelden wij jullie een paar vragen over onze website www.benopzoek.nl, en de woningen die daarop staan. Samen met 612 andere huurders uit het panel heb je ons geholpen door het invullen van de vragenlijst. Bedankt! 

 • 45% was al bekend met www.benopzoek.nl, 55% was dat nog niet;
 • Van de groep die al bekend was met www.benopzoek.nl bezocht 47% de website ergens in de afgelopen 3 maanden;
 • De gebruiksvriendelijkheid van de website wordt voldoende (47%) tot goed (40%) beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de uitstraling van de website;
 • De informatie over woningen wordt voldoende (50%) tot goed (30%) beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de fotokwaliteit van woningen. Deze onderdelen worden wel vaker als matig beoordeeld (16% om 18%);
 • 53% kende de voorrangsregeling voor huurders van een sociale huurwoning;
 • 43% is het er (helemaal) mee eens dat de voorrangsregeling helpt bij het vinden van een woning in het middensegment/vrije sector of een koopwoning. 13% is het hier (helemaal) mee oneens. De overige groepen zijn neutraal of weten het niet goed;
 • Tot slot vroegen we of je www.benopzoek.nl zou gebruiken bij het zoeken naar een nieuwe woning. Voor 44% is dit (zeer) waarschijnlijk, voor 23% (zeer) onwaarschijnlijk.

Dit zijn belangrijke inzichten voor ons! De komende tijd gaan wij met de hulp van deze resultaten aan de slag om www.benopzoek.nl te verbeteren. Nogmaals bedankt voor je tijd en graag tot een volgend onderzoek!

Duurzaamheidscampagne

Duurzaamheid leeft! Dat is onze conclusie nadat we meer dan 300 vragen over duurzaam wonen binnenkregen. Iedereen die vragen heeft ingestuurd; bedankt!

Veel van jullie kijken hoopvol uit naar zonnepanelen, van het gas af en betere isolatie. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel vragen. Ik kook op gas, maar hoe gaan we in de toekomst koken? Is er eigenlijk iets te doen aan een gehorige woning? Komen er zonnepanelen op mijn dak? En het kan ook zorgen met zich meebrengen. Wie betaalt de kosten voor verduurzaming? Is isolatie niet juist slecht voor ventilatie en vocht? Heb ik veel overlast van de werkzaamheden?

Op onze website, via Facebook & Instagram, per e-mail en in de wijk proberen we deze vragen al zoveel mogelijk te beantwoorden. Zodat je (hopelijk) beter weet wat duurzaam wonen is en voor jou betekent. Op de korte én langere termijn. Op het gebied van kosten, wooncomfort, gezondheid & milieu. Maar ook op onderwerpen als zonnepanelen, isolatie, elektrisch koken en meer! Veel van jullie wilden ook meewerken aan een interview, video of fotosessie. En dat heeft al mooie beelden en verhalen opgeleverd. Hier lees je meer over de ervaringen van huurders met duurzaamheid Samen duurzaam (de-alliantie.nl)

 

 


 

 

 

Huurdersnieuwsbrief

We vroegen jullie om feedback op onze huurdersnieuwsbrief en kregen reactie van 94 mensen. Heel veel dank voor de hulp! Dit zijn de resultaten en wat we ermee willen doen:

 

 • Jullie waren overwegend positief. 84% gaf de nieuwsbriefopzet een voldoende tot uitstekend!
 • Positieve reacties waren goede start voor meer communicatie, leuk om over verschillende onderwerpen iets te lezen, ziet er mooi & overzichtelijk uit en klikt makkelijk door als je meer wil lezen;
 • We kregen ook tips, en hebben een aantal punten aangepast: er zijn nu duimpjes onderaan de nieuwsbrief waarmee je kan aangeven wat je ergens van vindt. En we kozen voor een andere hoofdafbeelding, want we vonden een high five inderdaad niet zo gepast in coronatijd;
 • We kregen ook goede input voor volgende edities van de nieuwsbrief. Suggesties als huurdersvragen beantwoorden, meer inhoudelijke informatie over duurzaamheid en statistieken van het tevredenheidsonderzoek delen, nemen we mee voor de volgende nieuwsbrief!

Impact die huurders ervaren van maatregelen tegen het coronavirus

In april 2020 hielden we een onderzoek naar de impact die huurders ervaren van maatregelen tegen het coronavirus. Sommigen van jullie hebben hieraan meegedaan.

Uit het onderzoek blijkt dat de buurt waarin je woont door de maatregelen tegen corona weinig is veranderd. De meeste huurders ervaren geen financiële problemen naar aanleiding van de corona maatregelen.

Bekijk de uitgebreide resultaten hier