Inloggen

Privacystatement

Als je aan het Huurderspanel de Alliantie deelneemt, is je privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd.
  • Je contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken je e-mailadres alleen om je uit te nodigen voor onderzoek of daarover te communiceren.
  • De persoonsgegevens (geboortejaar, geslacht, etc.) die je aan ons hebt verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
  • Je hebt altijd het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van je antwoorden of al je antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan je verzoek.

 

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Je antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.